نقش قاعده نفی سبیل در توسعه
32 بازدید
محل نشر: شایسته تقدیر جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قاعده نفی سبیل، به معنای نفی تشریعی هر گونه سلطه و استیلای کفار بر مسلمانان است. در این معنا مسلمانان دارای احترام و عزت نفس هستند که نباید تن به ذلت کفار و سلطه آنان دهند. البته صرف ارتباط با کفار منفی نیست، بلکه هر رابطه‏ای سبب سلطه پذیری و سلطه گری آنان گردد، ممنوع است. در معنای قاعده دو فرضیه عینی مطرح است. اول: اگر این قاعده عملی شود، عزت مسلمین حفظ و موجبات پیشرفت و توسعه جوامع اسلامی فراهم می‏گردد. دوم: ارتباط با کفار و سلطه پذیری آنها، سبب وابستگی علمی و فناوری به کشورهای توسعه یافته کفر می‏گردد که در نهایت عقب ماندگی، تحجر و تهاجم فرهنگی را به ارمغان می‏آورد.