بررسی فقهی حقوقی شرط وکالت در طلاق
27 بازدید
محل نشر: مجله معرفت حقوقی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با اینکه طلاق از مبغوض ترین امور نزد خداوند است اما او حکیم و عالم به خصوصیات روانی، اجتماعی و طبیعی انسان، و آگاه از مصالح و مفاسد، است؛ در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، حق طلاق را منحصرا برای مرد قرار داده و او را در طلاق ازاد گذاشته است. اما ظاهرا بعضی مردان از این آزادی سوء استفاده کردند که سبب شد تا قانونگذار، چاره¬ای اندیشیده و با جعل شرایطی مانع سوء استفاده و از حقوق زنان حمایت کند. لذا در سند ازدواج شرط شد که «زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر» دهد تا زوجه نیز آنجا که مرد در حق او کوتاهی یا بی توجهی می کند، با تحقق شرایطی، خود را مطلقه سازد و بلا تکلیف و سرگردان نماند.