سیمای معیشت مقتصدانه در آموزه های تربیتی اسلام- گامی به سوی جهاد اقتصادی
31 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ, هنر و جهاد اقتصادی- استان زنجان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی