عالم معنا
52 بازدید
تاریخ ارائه : 2/7/2013 11:24:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق.. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است 

 

خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای، درست در نقطه آغاز هستی...

 

دربیکرانه زندگی دو چیز افسونم میکند 1-آبی آسمان را که میبینم و میدانم که نیست.2-خدارا که نمیبینم و میدانم که هست.

 

باید در زندگی همچون دریا بود تا اگر با سنگهای سخت برخورد کردیم ، سنگها در عمق ما محو شوند نه ما در عمق سنگها  

 

به خاطر بسپار که هر موفقیتی به قیمتی به‌دست آمده است.